Komora projektových manažerů

Komorou  Projektových Manažerů  rozumíme zájmové sdružení fyzických osob podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů v platném znění. Toto sdružení je dobrovolné, nezávislé, nepolitické a  sdružuje členy na základě společného zájmu o profesní obor projektové řízení.

Jasnou vizí Komory projektových manažerů je: „Profese projektového manažera v ČR má silné, pragmaticky zaměřené odborné zázemí, které je nezávislé na použité metodice nebo příslušnosti k určitému oboru trhu.“

Mise komory PM

·         Budování odborného zázemí, nezávislého na metodice, oboru, zaměstnavateli, na které se bude moci  obracet veřejnost v otázkách projektového řízení;

·         Rozšíření povědomí o projektovém řízení;

·         Kultivace profese projektových manažerů aktivním působením v komerční sféře, státní správě a ve školství;

·         Sdílení informací a zkušeností mezi projektovými manažery;

·         Spolupráce s ostatními sdruženími v oboru projektového řízení bez ohledu na odvětví působení a použitou metodiku.

Co komora nabízí svým členům?

 1. Členství v prestižní Komoře Projektových Manažerů a možnost používání označení „Člen KPM“;
 2. Účast na konferencích a seminářích organizovaných komorou;
 3. Přístup k detailním informacím o metodách projektového řízení, jejich uplatnění v praxi a o zkušenostech z tohoto oboru;
 4. Přehled o nejnovějších trendech v oboru projektového řízení, zahrnující informace z různých organizací a komunit (např. PMI, PRINCE2, SPŘ);
 5. Informace o aktuálním dění v oboru projektového řízení (např. semináře, konference, školení);
 6. Sdílení informací, poznatků, procesů, šablon a nástrojů z oboru projektového řízení;
 7. Získání bližších informací o možnostech rozvoje a kariérním postupu projektového manažera;
 8. Výměna zkušeností s ostatními kolegy v rámci komory a kontakt na další odborníky z oboru projektového řízení;
 9. Účast v aktivitách komory při šíření povědomí o projektovém řízení na akademické půdě, v soukromém i státním sektoru;
 10. Přístup do členské části webu a získávání pravidelných informací o dění v komoře;
 11. Možnost vlastní prezentace člena na webových stránkách komory.

Více informací na: http://www.komorapm.cz


Související téma

Pavelweb
Redaktor
Ing. Pavel Šmejkal
Autor: Ing. Pavel Šmejkal
Ohodnoťte článek

Přidat komentář

Registrace

Registrujte se pomocí

nebo

Klasická registrace

*
*
*
*
*
Souhlasím se zpracováním osobních údajů dle Zásad pro následující účely:
×