IPMA Level D

Kdo uděluje
IPMA (International Project Management Association), SPŘ (Společnost pro projektové řízení)

Popis certifikace
„D“ – Certifikovaný projektový praktikant (IPMA Level D, Certified Project Management Associate) je schopen aplikovat znalosti z projektového řízení jako člen týmu v projektu."

Kvalifikační kriteria
Teoretické znalosti 46 kompetencí projektového řízení, tak, jak je definuje publikace Národní standard projektového řízení, absolvování vzdělávacích aktivit v rozsahu 30 hodin (4 dny) ne starší 24měsíců

Jak certifikát získat

1. fáze Žadatel na certifikaci stupně D vyplní přihlášku, prohlášení žadatele a 2x sebehodnotící test. Přihlášku, prohlášení žadatele, 2x sebehodnotící test, potvrzení o vzdělání v projektovém řízení spolu s 2x profesním životopisem zašle kandidát sekretariátu CO SPŘ o. s. Žadatel následně obdrží fakturu na certifikační poplatek. Po zaplacení faktury žadatel zašle potvrzení o zaplacení certifikačního poplatku na sekretariátu CO SPŘ o. s.
Na tomto základě vedoucí CO SPŘ o. s. posoudí způsobilost kandidáta pro fázi 2 certifikačního procesu. Kandidátovi je zasláno do 10 pracovních dnů od doručení písemné hodnocení splnění 1. fáze certifikačního procesu nebo je vyzván k doplnění údajů a zaslání doplněných dokumentů. Kandidát dokumenty s doplněnými údaji zašle nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení na sekretariát CO SPŘ o. s. Dále je vyzván k dostavení se k písemné zkoušce

2. fáze Kandidát absolvuje zkoušku pouze formou písemného přezkoušení (písemná zkouška). Zkouška trvá maximálně 4 hodiny a má ověřit průřezově kandidátovy znalosti projektového řízení z jednotlivých oblastí kompetencí, jak jsou definovány v CzNCB. Splnění kritéria zkoušky je podmíněno získáním více jak 60 % z každé části – test, otevřené otázky a příklad.
Pro písemnou zkoušku je stanoveno použít jakékoli kuličkové (inkoustové) pero s náplní barvy modré nebo černé. Kandidát musí psát čitelně s dodržením min. 2 cm od každého okraje.
Kandidátovi je do 20 pracovních dnů od absolvování písemného přezkoušení zaslána zpráva o výsledku písemného přezkoušení. Splněním písemné zkoušky kandidát úspěšně ukončí certifikační proces a je mu vystaven certifikát."


Související téma

Pavelweb
Redaktor
Ing. Pavel Šmejkal
Autor: Ing. Pavel Šmejkal
Ohodnoťte článek

Přidat komentář

Registrace

Registrujte se pomocí

nebo

Klasická registrace

*
*
*
*
*
Souhlasím se zpracováním osobních údajů dle Zásad pro následující účely:
×