Role PMO

Co je PMO – Project Management Office (projektová kancelář ) je oddělení v rámci trvalé nebo dočasné organizační struktury, které může být pojato jako místo, kde je definována metodika nebo se může jednat o orgán kontroly kvality řízení projektů, případně se jedná o oddělení realizační – oddělení projektových managerů. Uvedená pojetí se mohou různě prolínat, avšak je vhodné co nejvíce organizačně oddělit funkce realizační a kontrolní.

Funkce PMO můžeme také shrnout do následujíchích bodů:

 • Podpora řízení projektů a programů
 • Informační báze (sklad informací o projektech a projektovém řízení v organizaci obecně)
 • Mentoring, vzdělávání a rozvoj schopností a dovedností projektových manažerů
 • Definice a řízení priorit
 • Správa procesů, postupů a nástrojů projektového řízení
 • Účetnictví a finanční analýzy nad projekty a programy
 • Reporting
 • Knowledge management (řízení znalostí a znalostní báze)
 • Certifikace projektových manažerů/postupů řízení projektů a programů
 • Assesment lidských zdrojů na projektech

 1. Business Unit PMO nabob také Organizational Unit PMO, Divisional PMO, Departmental PMO - Business Unit PMO poskytuje všechny činnosti které od PMO očekáváte, ale pouze v jedné divizi nebo oddělení v rámci organizace. Dobrým příkladem je IT PMO.
 2. Project PMO nebo také Project Office, Program Office - velké projekty nebo programy můžou vyžadovat vsé vlastní PMO. Je to dočasné PMO, které poskytuje administrativní podporu a reporting v rámci tohoto projektunebo programu.
 3. Project Support PMO nebo také Controls Office, Project Services - tento typ PMO je primárně zaměženo na poskytování governance zejména procesů, procedur a nástrojů. Podporuje a kontroluje projektové a program managery, aby dodržovali korporátní standardy.
 4. Enterprise PMO nebo také Global PMO, Corporate PMO, Strategic PMO - toto je nejvyšší stupeň PMO v organizaci většinou reportující přímo CEO. Enterprise PMO je zaměřené na strategické cíle organizace, realizaci benefitů, prioritizaci a poskytování governance na nejvyšší úrovni.
 5. Center of Excellence nebo také Competency Center - tento typ PMO podporuje zlepšování kompetencí a dovedností v organizaci. Poskytovat trenink dovedností, mentoring a coaching. Také může poskytovat governance a metodiky.

To neznamená, že zrovna to vaše, které nemusí spadat ani do jedné výše jmenované kategorie je špatně, pouze vaše organizace má jiné specifické potřeby.

Ve své praxi jsem se setkal se všemi pěti výše jmenovanými PMO a některé z nich i řídil. Moje zkušenost s PMO se dá rozděli do dvou oblastí. PMO se kterými jsem spolupracoval jelikož jsem implementoval projektový a portfolio nástroj a repoerting v mezinárodní společnosti, konktétně do 5 zemí (některé s více PMO) a PMO které jsem napřímo řídil. U první oblasti můžu potvrdit, že najít dvě identické PMO i v rámci jedné organizace je velmi obtížné. V druhé oblasti jsem měl možnost řídit IT PMO v době kdy se restrukturalzovala společnost a kdy jsme z dvou PMO dělali jedno. Business PMO které fungovalo paralelně se v rámci restrukturalizace slučovalo právě do IT PMO. Součástí byla i virtualizace což znamenalo přechod od hierarchického řízení na maticové. Zjednodušeně řečeno před změnou byly součástí PMO i projektový manageři, kteří se organizačně přemístili do jednotlivých divizí a byly řízeni maticově tzn přímá podřízenost managerovi divize a současně byli řízeni po odborné stránce z PMO. To ve svém důsledku znamenalo oddělení funkce realizační a kontrolní jak je řečeno v úvodu článku. Z výše uvedeného můžeme vidět, že i funkce jednoho PMO se může v čase změnit v návaznosti na potřeby dané organizace.

At’ už PMO ve vaší organizaci má jakoukoli podobu a úkoly je to funkce, která vám jako projektovým manažerům dokáže hodně pomoci ať už na úrovni deního řízení projektů nebo governance kterou poskytuje. Proto je dobré nebrat PMO jako nutné zlo, které vyžaduje jen projektový reporting, ale jako partnera, který vám dokáže hodně usnadnit vaši práci.

Zdroje:

Gaining PMO Experience

The 5 Different Types of PMO

Questions You Should Ask When Implementing A PMO

Project Management Office


Sedlmajer Pro Redakci
Editor
Michal Sedlmajer
Autor: Michal Sedlmajer
i18n: Rate

Make a Comment

Register

Register with

nebo

Classic registration

*
*
*
*
*
I agree with the processing of personal data under the Terms for the following purposes:
×