Stakeholder Management 2

Jelikož Stakeholder Mangement nebo také zapojení zinteresovaných stran je velmi důležitá a podceňovaná oblast řízení projektů rozhodli jsme se pro vás připravit druhý díl tohoto tématu, kde se podíváme ve větším detailu na jednotlivé kroky procesu a také uvedeme příkladové template, které lze použít pro efektnivní řízení a zapojení zainteresovaných stran.

  1. Identifikace zainteresovaných stran (Who?)

Na začátku identifikujeme zainteresované strany zapojené nebo ovlivněné projektem a provedeme jejich seskupení dle podobnosti tak, aby klíčová komunikace byla efektivní.

Stakeholder Register template

  1. Vytvoření a analýza profilu zainteresovaných stran (What?)

Po identifikaci se zaměříme na získání znalostí o vlivu, zájmech a postojích zainteresovaných stran k projektu. Dále analyzujeme informace o jejich důležitosti a síle, například zda určitá skupina bude k projektu negatinví a tudíž bude potřebovat patřičnou péči.

Stakeholder Analysis template

Stakeholder Analysis Matrix template

  1. Definice strategie zapojení zainteresovaných stran (How?)

V tomto kroku definujeme jak zainteresované strany co nejefektivněji zapojit do projektu včetně zodpovědných osob a klíčových informací které budou komunikovány. Pro každou zainteresovanou stranu je třeba definovat:

  • Informace které zainteresovaná strana potřebuje
  • Metody, formát a frekvenci komunikace
  • Kdo komunikaci zasílá a kdo přijímá

Stakeholder Strategy template

  1. Plán zapojení zainteresovaných stran (When?)

Plán zapojení zainteresovaných stran dále rozpracovává strategii zejména metody a časování komunikace. Dále je potřeba vzít v úvahu osoby, které se komunikace zůčastní, zejména jejich důvěru a respekt. Pokud napříkald organizujete projektový Kick-off meeting na představení projektu je vhodné aby se ho také zúčastnili členové Steering Committee projektu případně co nejvyšší vedení projektem dotčených oblastí společnosti, aby sdělované informace měli patřičnou váhu.

Stakeholder Management Plan template

  1. Zapojení zainteresovaných stran (Do)

Při samotném zapojení zainteresovaných stran realizuejme naplánované aktivity, které jsme připravili na základě identifikace, analýzy a plánování zapojení zainteresovaných stran. Je dobré vědět, že určitá míra zapojení některých zainteresovaných stran probíhá již v prvních dvou fázích při identifikaci, vytvoření a analýze profilu zainteresovaných stran.

Stakeholder Communications Plan template

  1. Měření efektivnosti zapojení zainteresovaných stran (Result)

V tomto posledním kroku by se mělo zkontrolovat zda zapojení zainteresovaných stran je efektinví a měla by být provedena revize všech klíčových zainteresovaných stran, jejich potřeby informací a zda jsou použity nejvhodnější komunikační kanály.


Ať už řídíte velký program nebo menší projekt tak komunikace a zapojení zainteresovaných stran do projektu je velmi důležitá a podceňovaná oblast, která vám dokáže hodně ulehčit každodenní řízení projektu. Ze zkušenosti doporučuji tomuto tématu věnovat pozornost a čas tak aby váš projekt dopadl vždy úspěšně.


Sedlmajer Pro Redakci
Editor
Michal Sedlmajer
Autor: Michal Sedlmajer
i18n: Rate

Make a Comment

Register

Register with

nebo

Classic registration

*
*
*
*
*
I agree with the processing of personal data under the Terms for the following purposes:
×