Šablona: Cíle projektu (CZ)

Šablona slouží k definici klíčových cílů projektu nebo business cílů ve fázi zahájení projektu. Tyto cíle jsou následně rozpracovány do požadavků. Po skončení projektu se provede kontrola naplnění klíčových cílů.Cíle projektu nebo implementace definují, jak by měl výsledný produkt fungovat. Například zadávání standardní objednávky trvá nejdéle minutu. Takový cíl by měl být jednoduše ověřitelný při uzavírání projektu. Business cíl definuje pozitivní dopad na celou organizaci, například úsporu jednoho pracovníka v oddělení objednávek. K naplnění business cíle může dojít až v určitém časovém odstupu, navíc splnění cíle mohou ovlivnit další faktory, jako například nárůst objemu objednávek. Naplnění business cílů je proto relativně těžké prokázat v době uzavírání projektu. PoužitíIdentifikace – jak byl cíl identifikován

 • ID
Pořadové číslo cíle
 • Zdroj
Kde vzniknul požadavek na cíl (odkaz na workshop, dokument, požadavek)

Zadání

 • Popis
Jasný popis cílePopište vlastními slovy klíčové cíle
 • Metrika
Jak poznáte, že je cíl splněn. Co bude výstupem.
 • Datum vzniku
Kdy bylo zadáno
 • Zadavatel
Osoba, která definovala cíl a které budeme naplněný cíl ukazovat
 • Důležitost
Vyberte ze škály vysoká, střední, nízká
 • Poznámky
Slouží k zaznamenání dalších podrobností či doplňujících informací ať již od řešitele či vlastníka

Doporučení

 • Pečlivě vydefinovat klíčové cíle, v případě nejasností se řeší s vlastníkem projektu
 • Cíle by měly být definovány jasně, tak aby nebylo sporu o jejich splnění a stručně (nejedná se o detailní soupis požadavků, ale o klíčové cíle)
 • Při uzavírání projektu nebo po jeho ukončení by mělo dojít k ověření naplnění původních cílů

Všechny dokumenty k této šabloně

Stáhnout všechny soubory
pm-cz-business-cile-a-cile-projektu.xls
pm-cz-business-cile-a-cile-projektu.xls
Stáhnout soubor
Česky
pm-en-project-objectives.xls
pm-en-project-objectives.xls
Stáhnout soubor
English
Ohodnoťte šablonu

Další šablony k tématům

Protokol o akceptaci (CZ)
Zobrazit šablonu
Protokol o předání (CZ)
Zobrazit šablonu
Zápis z jednání (CZ)
Zobrazit šablonu

Registrace

Registrujte se pomocí

nebo

Klasická registrace

*
*
*
*
*
Souhlasím se zpracováním osobních údajů dle Zásad pro následující účely:
×