Setkání: Stakeholder and communication management - How to increase the chance of project success

, Brno , TITC, Purkyňova 648/125 - Brno

Communication is the most important project manager activity. Proper communication determines the success or failure of a project. Therefore, he devotes 80-90% of his time to it. But does he know who he is and why does he communicate? The basis of the communication plan of the project is a thorough analysis of...

Zobrazit všechny informace o setkání

Communication is the most important project manager activity. Proper communication determines the success or failure of a project. Therefore, he devotes 80-90% of his time to it. But does he know who he is and why does he communicate? The basis of the communication plan of the project is a thorough analysis of stakeholders (interest groups).

Roman Slivka's lecture will teach you how to identify, evaluate and prepare the right plan for communication with individual project participants. Roman will share with us interesting and informative experiences from the projects he managed.

Whether you run small projects or large international programs, we believe that the information gathered will help you manage it successfully.

The event will be held in English language.

Stakeholder and communication management - Jak zvýšit šanci na úspěch projektu

Komunikace je nejdůležitější aktivitou projektového manažera. Správná komunikace rozhoduje o úspěchu nebo neúspěchu projektu. Proto jí věnuje 80-90% svého času. Ale ví s kým a proč komunikuje? Základem komunikačního plánu projektu je kvalitní analýza stakeholderů (zájmových skupin).

Na přednášce Romana Slivky se dozvíte, jak zájmové skupiny identifikovat, vyhodnotit a jak připravit správný plán komunikace s jednotlivými účastníky projektu. Roman se s námi podělí i o zajímavé a poučné zkušenosti z projektů, které řídil.

Ať už řídíte male projekt nebo velké mezinárodní programy, věříme, že získané informace vám pomohou k jejich úspěšnému řízení.

Přednášející

Roman Slivka

PMP certifikovaný projektový manažer s více než dvacetiletou zkušeností v oboru vedení projektů, programů a portfolií v oblasti informačních technologií, obchodních procesů a transformací. Svoji profesní kariéru začal jako technický specialista při implementaci firemní IT struktury, postupně pak zastával roli technického vedoucího implementačních týmů, až přebral plnou zodpovědnost za implementaci projektů. Má zkušenosti v oblastech zadávání projektů, návrhů řešení, vyjednávání s klienty, nasazení komplexních obchodních řešení jako jsou zabezpečení sítí, enterprise content management ve finanční, vládní a průmyslové, komerční sféře. V IBM vedl jako výkonný ředitel projektu celosvětový IT transformační projekt pokrývající přes pět set lokací v téměř sto zemích světa. V současnosti působí jako Portfolio manažer ve společnosti Garrett Motion.


Registrace: počet míst omezen, možná zde

Zobrazit méně
Pořadatel školení: IPMA Česká republika

Místo
TITC, Purkyňova 648/125 - Brno

Registrace

Registrujte se pomocí

nebo

Klasická registrace

*
*
*
*
*
Souhlasím se zpracováním osobních údajů dle Zásad pro následující účely:
×