Upravit stránku

O pozici

Vaší primární úlohou bude péče o řešení Microsoft Dynamics 365. Hlavní odpovědností této pozice bude úzká spolupráce s obchodními a provozními odděleními a týmem IT s cílem porozumět obchodním požadavkům, analyzovat obchodní procesy, provádět "fit gap" analýzu, vytvářet funkční požadavky a návrhy řešení, provádět funkční testování, provádět školení klíčových uživatelů, a dohlížet a podporovat aktivity sestavování, testování a nasazování aplikací.

Hledáme kandidáta s vynikajícími komunikačními dovednostmi se schopností řízení očekávání interních zákazníků a kolegů v různých strategických obchodních a technických rolích, včetně spolupráce se zahraničním IT týmem.

Práce je v pražských kancelářích klienta. HO režim po dohodě, dle pravidel klienta.

Odpovědnost

 • Vedení nebo účast na návrzích designu a architektury s klíčovými obchodními uživateli, shromažďování a dokumentování obchodních procesů a požadavků na systém.
 • Návrh architektury systému MS Dynamics 365, souvisejících přizpůsobení a reporting pro obchodní procesy.
 • Poradenství uživatelům ohledně osvědčených postupů v rámci práce s MS Dynamics, vývoje nebo integrace.
 • Skloubení požadavků interních uživatelů s technickými omezeními danými systémem.
 • Psaní / konzultace technických specifikací pro plánované změny.
 • Údržba verzí produktů třetích stran, jako jsou ClickDimensions, Resco Mobile atd.

   

 • Vytváření a konfigurace základních formulářů, pohledů, dashboardů a pracovních postupů v MS Dynamics.
 • Pomoc s vývojem reportů pomocí Microsoft SQL / Qlik Sense.
 • Práce s členy interní / externí podpory při řešení technických problémů systému.
 • Pravidelná komunikace s obchodními manažery a obchodními uživateli o stavu “issues”, případně projektů.
 • Koordinace s obchodními manažery pro zajištění souladu implementovaného řešení s globální architekturou.
 • Odhadování dokončení úkolů a řízení zdrojů.
 • Zajištění konzistentní správy “realeasů”, řízení změn a schvalování projektů.
 • Podpora aplikace včetně řešení problémů s aplikací.
 • Úzká spolupráce s projektovým týmem klienta nebo jinými zdroji pro dokončení projektů souvisejících se systémem MS Dynamics v celé skupině.

Požadavky

 • Více než 2 roky zkušeností se softwarovým poradenstvím a implementací, konkrétně v oblasti MS Dynamics 365.
 • Výhodou je certifikace MS Dynamics 365 (konfigurace a přizpůsobení, prodej, servis, marketing, automatizace prodejních sil).
 • Vynikající dovednosti v oblasti služeb interním zákazníkům se schopností porozumět obchodním požadavkům a převést je do konfigurace systému.
 • Prokázaná odbornost v oblasti návrhu a dokumentace obchodních procesů, které se týkají MS Dynamics 365. To zahrnuje prodej, servis a automatizaci prodejních procesů.
 • Důraz na dokumentaci a písemný projev.
 • Zkušenost s reportingem ve vztahu k MS Dynamics 365 (Qlik Sense).

Místo výkonu práce

 • Praha 4, Pankrác