Certifikace v oboru projektového řízení - možnosti v ČR

Obr%c3%a1zek%20pro%20%c4%8dl%c3%a1nek%20pman

V dnešní době, kdy je vysokoškolský titul samozřejmostí, na trhu se objevuje stále více možností certifikace a rekvalifikace, v době, kdy je naprostou nutností zkušenost si lidé zabývající se projekty a projektovým řízením stále častěji kladou otázky typu: Je certifikace dobrou investicí? Má smysl zajímat se o to, zda projekt řídí certifikovaný odborník? Jaké certifikace jsou nejvhodnější, nejdůležitější a jaký je v nich rozdíl?

Právě touto problematikou se v následujícím článku  zabývá Ing. Josef Hajkr,Ph.D., MBA a Ing. Tomáš Klein, PMP® .

Úvodem ukažme na standardy a metodiky z oblasti projektového řízení, které  jsou dnes k dispozici( Zdroj: www.project-roadmap.com)

Obrázek Pro článek Pman

Dva silní v čele – aneb v čem se vlastně liší globální standardy PMI® a IPMA®?

PMI® standard - je uspořádánprocesně-znalostním způsobem s důrazem na popis procesů.

IPMA® standard - je uspořádán kompetenčním způsobem, tzn. jde v zásadě o kompetenční model profese manažera projektů a dalších, souvisejících profesí.

Certifikovat, či necertifikovat (toť otázka)

První otázkou, kterou si společně klademe, je do jaké míry má smysl po projektových manažerech certifikaci vyžadovat. Podle našeho názoru rozhodně ano.

Za prvé za největší přínos pro jednotlivce považujeme to, že mezinárodní certifikát je vyvrcholením individuálního rozvoje, studia, tréninku

Za druhé pak je držení certifikace spojeno s odbornou komunitou. Jak PMI®, tak i IPMA® umožňují individuální členství

Za třetí je zde možnost spolupodílet se osobně na vývoji „best practices“, a dokonce prosadit některé své myšlenky celosvětově.

Jistě, certifikace sama o sobě nezaručí, že daný projektový manažer či konzultant je špičkovým odborníkem. Je to ale jedním z dokladů snahy na sobě pracovat a dlouhodobě se rozvíjet.

Certifikovaný odborník v čele projektu?

Manažeři projektů zpravidla realizují významné, často i strategické „akce“ a nezřídka také drží v rukou značné finanční zdroje – ať již soukromé či veřejné. Nabízí se tedy otázka: komu takovéto „akce“ (a naše peníze) svěříme?

Vedení projektu certifikovaným odborníkem  přinejmenším snížuje riziko, že projekty budou řízeny neodborně, nezrale, bez znalosti ověřených postupů.

Pro PMI® jsou to zejména certifikáty:

·         Project Management Professional (PMP)®

·         Program Management Professional (PgMP)®

·         Portfolio Management Professional (PfMP)SM

Obdobně je tomu i u IPMA® pro certifikáty:

·         „C“ – Certifikovaný projektový manažer (IPMA Level C®, Certified Project Manager)

·         „B“ – Certifikovaný projektový senior manažer (IPMA Level B®, Certified Senior Project Manager)

·         „A“ – Certifikovaný ředitel projektů (IPMA Level A®, Certified Projects Director)

Všechny tyto certifikáty vyžadují kromě povinného přípravného akreditovaného tréninku i jasné prokázání víceleté praxe.

Project Management Institute

Velkou výhodou certifikace PMI® je fakt, že proces certifikace je jednotný celosvětově a tudíž všichni držitelé PMI® certifikátů prošli stejným certifikačním procesem.

Nevýhodou je nutnost dobré znalosti angličtiny a dále také omezená možnost prověření sociálních („měkkých“) kompetencí kandidáta.

PMI® dlouhodobě systematicky podporuje komunitu projektových manažerů – buduje web služby, nabízí širokou knihovnu, publikační činnost a je vynikajícím zdrojem informací a novinek. Užitečná je rovněž existence programu Registered Education Provider (R.E.P). Velmi užitečnou službou je možnost on-line ověření platnosti certifikátu u konktrétní osoby. Na druhou stranu celý business model PMI® je centralizován.

International Project Management Association

Výhodou je kompetenční pojetí celého systému IPMA. Tento přístup přináší možnost ověření nejen „technických“, ale i „behaviorálních“ (měkkých) a kontextuálních kompetencí, tedy velmi komplexní pohled na osobnost projektového manažera. Na druhé straně tento standard  není ani sborníkem „best practices“ (jako PMI®), ani „metodikou“.

Certifikace je možná v ČR jak, tak anglicky. Užitečnou službou z prostředí IPMA je také on-line možnost ověření, zda má konkrétní certifikovaná osoba skutečně platný certifikát.

PRINCE 2® a Národní soustava kvalifikací

Výhodou PRINCE2 je fakt, že certifikační proces je harmonizován, navíc je PRINCE 2 propojen s konkrétní metodikou pro řízení projektů.

Nevýhodou pro praxi (ale jistou výhodu pro certifikované, kterým jde hlavně o „papír“) je u PRINCE 2 i Národní soustavy kvalifikací i to, že certifikáty mají celoživotní platnost. Toto u PMI® ani IPMA® možné není. Obě tyto asociace mají jasný a transparentní systém celoživotního vzdělávání a recertifikace. Nutí tak certifikované projektové manažery dále se vzdělávat. Ten, kdo obor opustí za 3 roky (u PMI®), resp. za 5 let (u IPMA®) certifikát ztratí.

Celý článek naleznete ZDE.


Similar topic

Guarantor
Petr Janiš
Project Manager
+420 777 049 865
more about this guarantor
Autor: Petr Janiš
i18n: Rate

Make a Comment

Register

Register with

nebo

Classic registration

*
*
*
*
*
I agree with the processing of personal data under the Terms for the following purposes:
×