Hofstede a jeho výzkum – užitečný pomocník při řízení mezinárodních týmů

Students 702088 1920

Individualistický nebo kolektivní přístup? Pragmatismus, cynismus, nebo ochota riskovat? Celkem šest univerzálních kulturních dimenzí a z nich vycházející výzkum vytvořený nizozemským sociálním psychologem Geertem Hofstedem slouží již po desetiletí projektovým manažerům jako cenný nástroj při určení toho, co očekávat od svých projektových týmů.

Multikulturalita projektových týmů po celém světě roste. To klade stále větší nároky na projektové manažery. Ti mají často v týmu spolupracovníky z rozličných zemí.

Každý jedinec má přitom unikátní individuální přístup k řešení problémů (nejen) v práci, individuální kulturu. Zároveň však země jeho původu do určité míry definuje základní parametry jeho pracovní kultury. Tyto takzvané kulturní dimenze definoval již v sedmdesátých letech právě Geert Hofstede a rozvinul je v široký průzkum definující kulturní dimenze jednotlivých národností. Přesné určení jednotlivých kulturních dimenzí se pohybuje v rozmezí 0-100.

Projektový manažer, který má spolupracovat s týmem spolupracovníků z celého světa může na základě dat z výzkumu předvídat, jaké výkony, jaké jednání a jaký přístup od spolupracovníků může očekávat. Díky tomu může uzpůsobit přístup k řízení projektu.

Navíc díky online testu, který nabízí institut Hofstede Centre může jak on, tak jeho spolupracovníci zjistit jaké aspekty, respektive dimenze jejich přístup k řešení situací obecně a práce konkrétně má. V návaznosti na to pak mohou určit, jak zlepšit efektivitu svých pracovních výkonů.

Jednotlivce v rámci placeného testování čeká celkem 42 dvojic výroků a k nim vážící se otázky. Jejich vyplnění zabere přibližně patnáct minut. Výsledky pak přesně definují, jakou “kulturu“ a přístup daný jedinec vyznává, jaké jsou jeho priority a hodnoty. Test osobních kulturních dimenzí si mohou zájemci objednat přes webové stránky Hofstede Centra. Kromě toho se mohou přihlásit na certifikační kurzy a webináře související s otázkami pracovní kultury a kulturních dimenzí. Ty probíhají po celém světě.

Pro lepší pochopení celé problematiky je možné si na webových stránkách vyzkoušet interaktivní vzdělávací aplikaci. Přesně a přehledně vysvětluje jednotlivé kulturní dimenze i význam potenciálních výsledků u každé z nich.

Tvůrce výzkumu kulturních dimenzí Geert Hofstede je nizozemský sociální psycholog. Tyto kulturní dimenze identifikoval a definoval na základě zkoumání v rámci více než padesáti poboček společnosti IBM po celém světě v šedesátých a sedmdesátých letech. Lze je charakterizovat jako národní, regionální, komunitní, organizační a třídní kultury, utvářející přístup jednotlivců.

Hofstede kvantitativním šetřením zjistil, jaké praktické důsledky mají pro konkrétní země hodnoty naměřené v jednotlivých dimenzích. Tyto výsledky byly posléze doplněny popisnými informacemi o daných zemích. V roce 2010 se v knize „Kultury a organizace: software mysli“ počet zemí zapojených do výzkumu rozšířil na 76.

Hofstede Graf

Zdroje:

http://geert-hofstede.com/
http://www.geerthofstede.nl/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Geert_Hofstede
https://en.wikipedia.org/wiki/Geert_Hofstede
https://is.mendelu.cz/eknihovna/opory/zobraz_cast....


Ohodnoťte článek

Přidat komentář

Registrace

Registrujte se pomocí

nebo

Klasická registrace

*
*
*
*
*
Souhlasím se zpracováním osobních údajů dle Zásad pro následující účely:
×