Upravit stránku

Společnost Projectman.cz, s.r.o. bere ochranu vašeho soukromí velmi vážně. Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou určeny pro:

 • kandidáty, kteří hledají práci
 • kontraktory, což jsou lidé, kteří nám pomáhají dodávat služby pro naše klienty
 • návštěvníky našich webových prezentací a portálů, které jsou uvedeny níže
 • zástupce našich klientů a dodavatelů

Jaká osobní data máme

Zde uvádíme maximální množství údajů, které o jedné osobě můžeme mít, většinou se jedná o určitou podmnožinu:

 • kontaktní informace (jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo a další)
 • jiné informace, které nám poskytnete při vyplňování formulářů na našich webových stránkách

Pokud jste kandidátem a hlásíte se na pracovní pozici, můžeme mít k dispozici i následující informace, opět jde o maximální výčet, kdy většinou máme určitou podmnožinu těchto informací:

 • pracovní zkušenosti
 • vzdělání
 • jazykové schopnosti
 • další schopnosti, dovednosti, certifikace a úspěchy související s prací
 • informace o vašem stávajícím zaměstnání
 • stávající plat a očekávaný plat
 • číslo bankovního účtu
 • národnost
 • datum narození
 • pohlaví
 • informace, které jste nám předali ve vašem životopise
 • fotografie kandidáta
Dále můžeme shromažďovat údaje, které nám poskytnete o jiných osobách, např. kontaktní údaje na osoby, které nám poskytnete, abych mohli ověřit vaše reference.

Jaká data se sbírají automaticky

Když navštívíte naše stránky, mohou být informace shromažďovány automaticky, např. pomocí souborů cookies a logů webových serverů. U těchto informací kromě velmi výjimečných případů nevíme, které osobě konkrétně patří, a jedná se o následující informace:

 • typ a verzi vašeho prohlížeče
 • verzi a jazykové nastavení operačního systému ze které stránky jste k nám přišli
 • jméno počítače, ze kterého přistupujete
 • IP adresu počítače, ze kterého přistupujete
 • stránky, které na našem webu navštívíte
 • čas, datum a délku požadavku, který poslal váš prohlížeč na náš webový server
 • hledané výrazy, které jste použili k nalezení našeho webu, pokud jste přišli přes vyhledávač

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do vašeho prohlížeče. Umožňuje nám zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie si můžete ve svém prohlížeči zakázat či omezit, vezměte však prosím na vědomí, že některé funkce našich webových stránek mohou být omezené či zcela nedostupné, jako například registrace, při které používáme cookie k zabezpečení vašeho přihlášení.

Na našich webech používáme analytické služby třetích stran, například Google Analytics. Poskytovatelé analytických služeb, kteří tyto provozují, používají technologie, jako jsou soubory cookie, logy webových serverů a webové majáky, aby nám pomohli analyzovat využívání webů. Informace získané těmito způsoby (včetně IP adresy) mohou být sděleny těmto poskytovatelům analytických služeb a jiným relevantním třetím stranám, které tyto informace používají například k vyhodnocení využití webů. Pro více informací o těchto analytických službách a o tom, jak se z nich odhlásit, navštivte následující internetové stránky:

Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Proč osobní data máme

Vaše osobní data máme proto, abychom mohli vykonávat následující činnosti:
 

 • zprostředkovat kandidátům vhodné volné pracovní pozice
 • zprostředkovat klientům zájemce o práci
 • vytvářet a spravovat online účty
 • zpracovávat platby
 • rozesílat marketingové materiály ohledně dostupných pozic nebo dostupných školení
 • informovat a zvát na odborné konference, odborná setkání a další události, akce, programy, nabídky, ankety, soutěže a průzkumy trhu, které jsou relevantní pro oblast zprostředkování práce
 • odpovídat na vaše dotazy
 • analyzovat naše služby a hledat způsoby, jak zvyšovat jejich kvalitu a výnosnost, a to například analýzou dat, prováděním auditů a dalších interních procesů
 • provádět kroky potřebné k ochraně proti podvodům a jiné nezákonné činnosti

Pokud jste kandidátem a hlásíte se na pracovní pozici, můžeme používat vaše osobní data navíc k následujícím činnostem. Opět jde o maximální výčet, kdy většinou je použita určitá podmnožina těchto činností:

 • poskytovat kandidátům nabídky zaměstnání a práce
 • poskytovat služby v oblasti náboru a další činnosti v oblasti personalistiky
 • poskytovat další služby, jako je školení, profesní poradenství a služby související se změnou zaměstnání
 • vyhodnocovat kandidáty a jejich vhodnost na dostupné pozice
 • analyzovat data kandidátů včetně jejich schopností, jejich chybějících dovedností a kvalifikací a použití těchto dat ke zlepšování služeb a naší schopnosti spojovat vhodné kandidáty se správnými nabídkami práce a otevřenými pozicemi.

Kdo má k osobním datům přístup

Vaše osobní údaje vidí pouze zaměstnanci, kteří pracují na dodání relevantní služby a dále je sdílíme s dodavateli, kteří poskytují služby naším jménem na základě našich instrukcí. Tito dodavatelé mají oprávnění použít informace pouze k účelům, ke kterým byly získány.

Údaje tedy sdílíme s našimi klienty v případě, že mají otevřenou pozici, která je pro vás vhodná a v některých případech sdílíme data klientů s kandidáty, aby mohli v rámci procesu zprostředkování práce spolu komunikovat.

V opodstatněných a spíše výjimečných případech můžeme údaje sdílet s dalšími osobami, například subdodavateli a konzultanty pro zprostředkování práce, abychom vám mohli zprostředkovat vhodnou práci.

Dále můžeme vaše osobní údaje sdělovat na základě soudní pravomoci a tam, kde je podobný požadavek v souladu se zákony nebo jinými zákonnými procesy.

V případě koupě nebo prodeje Společnosti nebo aktiv mohou být osobní data sdělena třetím stranám, jež jsou potenciálními kupujícími nebo prodávajícími a v případě realizace transakce mohou být osobní data převedena třetí straně s tím, že se v maximální možné míře budeme snažit zachovat důvěrnost vašich osobních údajů.

Jak jsou vaše osobní data zabezpečena

Vaše osobní data udržujeme v bezpečí nastavením, pravidelnou revizí a aktualizací technických a organizačních opatření zaměřených na ochranu vašich osobních údajů před neúmyslným nebo nezákonným zničením, neúmyslnou ztrátou či změnou, neautorizovaným zveřejněním nebo přístupem a jakýmikoli dalšími nezákonnými formami zpracování. 

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje dotčených osob zpracovává společnost pouze po dobu nezbytně nutnou s ohledem na účely jejich zpracování, není-li ji doba zpracování uložena zákonem. Odpovědné osoby pověřené společností průběžně posuzují, zda potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro určitý účel nadále trvá. Zjistí-li společnost, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovávány, údaje zlikviduje.

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů nebo se registrovali na našich webových stránkách, zpracováváme příslušné osobní údaje pouze do doby odvolání Vašeho souhlasu nebo zrušení Vaší registrace.

Pokud shledáme, že Vaše údaje již nejsou nezbytné pro žádný z účelů, za kterými byly zpracovávány, tyto údaje smažeme.  

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů a jak nás kontaktovat

Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s legislativními požadavky. Zároveň však máte právo se na nás kdykoli obrátit prostřednictvím emailu dpo@projectman.cz, abyste získali informace o procesu zpracování svých osobních údajů či za účelem uplatnění níže uvedených práv, která souvisejí s osobními údaji. Vaši žádost zpracujeme v zákonné lhůtě 30 dnů. 

 • Právo na přístup k osobním údajům: máte právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které o Vás zpracováváme. 
 • Právo na opravu osobních údajů: pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás vedeme, jsou nepřesné či neúplné, máte právo nás požádat o jejich aktualizaci či doplnění́.
 • Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut): máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů. 
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů: máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů. 
 • Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů: V případě, že jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobním údajů pro účely, které vyžadují souhlas, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat. 
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu: máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domníváte, že při zpracování vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti