Upravit stránku

Stakeholder Management 2

Jelikož Stakeholder Mangement, nebo také zapojení zainteresovaných stran, je velmi důležitá a podceňovaná oblast řízení projektů, rozhodli jsme se pro vás připravit druhý díl tohoto tématu. Tentokrát se podíváme ve větším...

Role Project Management Office

PMO – Project Management Office (projektová kancelář) je oddělení v rámci trvalé nebo dočasné organizační struktury, které může být pojato jako místo, kde je definována metodika, nebo se může jednat o orgán kontroly kvality...

Stakeholder Management

Ať už se jedná o rozsáhlý program nebo jednoduchý projekt, komunikace a zapojení stakeholderů je velmi důležitá a často se podceňuje. Možná jste se už někdy při řízení projektů setkali se situací, kdy na projektu není až...

Jak je důležité míti SLA

Co je SLA (Service Level Agreement)? Service Level Agreement, zkratka SLA, je dohoda o úrovni poskytovaných služeb. SLA představuje formalizovaný popis služby, kterou poskytuje dodavatel zákazníkovi. SLA definuje rozsah, úroveň a...

Projekty - Fix Time Fix Price

Jistě všichni dobře znáte způsoby řízení projektu Fix Time Fix Price a Time and Material. Time and Material jinak také body shoping je fakturace dle sktutečně odvedené práce na základě timesheetu na konkrétních projektových...

DevOps

Jistě většina z vás zná situaci, kdy se projekt chýlí ke konci a před vámi je akceptace a předání do provozu. A začíná přetahovaná, zda jsou splněny všechny definované podmínky pro předání. V lepším případě jde o...

Project Portfolio Management

V angličtině se říká, "Portfolio is about doing the right things and Projects are about doing things right", v překladu "Portfolio je o tom, dělat správné věci a Projekty jsou o tom dělat věci správně". Pojďme se tedy podívat, co...

Design Thinking vs Agile

V současném světě digitální transformace a digitalizace hraje stále větší roli rychlost, s jakou přicházíme s novými nápady, a hlavně jak rychle je dokážeme uvést do života. Stále důležitější roli hrají nové přístupy...

Scrum mýtu zbavený

Pojďme se tedy s rolemi seznámit a případné mýty vyvrátit. Co je podstatou role Scrum Mastera? Je to agilní projekťák nebo metodik? Jedná se o roli, kterou lze postrádat? Víte, jaké jsou odpovědnosti Product Ownera? Z jakých...

Design Thinking

Design Thinking je přístup zaměřený na inovaci produktů, služeb a procesů. Vyvinuli ho američtí vědci a designéři, kteří začali své metody uplatňovat výrazně nad rámec užitého designu, a to právě na inovace výrobků,...