Projekty dokončené v termínu stále nejsou samozřejmostí, říká studie EY

Student 849825 1920

Společnost EY po dvou letech vydala svůj průzkum projektového řízení v ČR a na Slovensku. Tentokrát do průzkumu přispělo svými zkušenostmi 123 společností a probíhal od května do srpna 2015.

Společnosti, které se výzkumu zúčastnily, pocházejí z různorodých oborů od telekomunikací a IT až po výrobní průmysl, energetiku nebo veřejný sektor. Výzkumníci společnosti rozdělili do dvou skupin podle velikosti na menší a střední podniky (do 500 zaměstnanců) a větší společnosti. Z toho téměř 25 % společností uvedlo příjmy vyšší než 800 milionů eur a třetina z dotazovaných společností pracuje s průměrnými rozpočty ve výši nad 100 000 eur.

Studie se soustředí na několik hlavních témat:

 • Počet, velikost a délka projektů

 • Úspěšnost projektů

 • Hodnocení výsledků a přínosu projektů

 • Nástroje řízení

 • Standardy projektového řízení

 • Na vzdělání projektových manažerů

V rámci  termínu a rozpočtu je dokončeno 56 % projektů.

Počet, velikost a délka projektů

Podle výzkumu EY se v posledních letech počet realizovaných interních projektů mírně zvyšuje (34 %). Pouze  u 18 % respondentů jejich počet klesá a u 41 % zůstává nezměněn.

Zároveň s jejich počtem se zvyšuje také jejich komplexnost a náročnost na jejich řízení.

Polovina projektů podle výzkumu přesáhla rozpočet 40 tisíc eur.

2015 (3)

V porovnání s minulým rokem mírně klesla doba trvání projektu a výrazně se snížil počet projektů trvajících déle než 12 měsíců.

Mezi nejčastěji realizované projekty v posledních dvou letech spadají:

 • Modernizace IT, včetně systémové integrace

 • Vývoj / uvádění nového produktu

 • Významná kapitálová investice / modernizace infrastruktury

 • Snižování nákladů

Úspěšnost projektů

Překračování rozpočtu je čím dál tím běžnější praxí, i když v porovnání s minulými lety bývá překročen v menším rozsahu. Co se však termínů týče, tak z průzkumu vyplývá, že 29 % projektů jej překročí o více než 20 %.

Nejčastější důvody podle respondentů:

 • Změna rozsahu projektu kvůli špatnému vymezení projektu (50 %) •

 • Rozdílné očekávání výstupů projektů (35 %)

 • Nedostatečné řízení rizik a řešení problémů (31 %)

 • Nedostatečné personální zabezpečení projektu a koordinace projektového týmu (30 %)

 • Důsledky externích změn (26 %)

Společnosti, jež nedostatečně vyhodnocují ukazatele stavu projektů a neberou si ponaučení z chyb, často překračují stanovené termíny a opakují se u nich důvody neúspěchu.

Nástroje řízení

Stále více důležitými se stávají cloudová úložiště pro jednoduché sdílení souborů (Drobpox, Google Drive...), a nástroje usnadňující komunikaci týmu (Skype, Google Hagnouts...). Nejčastěji používaným nástrojem projektového řízení je dlouhodobě MS Project.

Nástroje

Co se týká standardů, nejčastěji používané jsou v dotazovaných společnostech jsou jejich interní standardy (65 %), dále pak PMI (13 %) a PRINCE 2 (12 %).

Projektoví manažeři a jejich vzdělávání

Průzkum uvádí, že většinou jeden projektový manažer řídí více projektů současně. V 54 % případů jde o řízení 2 až 3 projektů najednou a v 35 % případů jde až o 4 a více projektů najednou. Zvýšená schopnost projektových manažerů řídit více projektů současně je mimo jiné dána i zvýšeným důrazem na odborné vzdělávání (oproti roku 2013 klesl počet společností, které žádné vzdělávání neposkytují, o 5 p. b. na 9 %).

40 % respondentů se sebekriticky vyjádřilo, že projektové řízení v jejich společnosti se vzhledem k budoucím potřebám musí zlepšit (nárůst o 10 p. b. oproti roku 2013).

Oficiální certifikace zaznamenala pokles o 8 p. b. oproti roku 2013 (39 %). (Mezi oficiální certifikace projektových manažerů patří například PRINCE 2, PMP nebo IPMA.)

Pokud chcete, můžete si prohlédnout celý report.


Ohodnoťte článek

Přidat komentář

Registrace

Registrujte se pomocí

nebo

Klasická registrace

*
*
*
*
*
Souhlasím se zpracováním osobních údajů dle Zásad pro následující účely:
×