IPMA Level B

Kdo uděluje
IPMA (International Project Management Association)

Popis certifikace
„B“ – Certifikovaný projektový senior manažer (IPMA Level B, Certified Senior Project Manager) je schopen komplexně řídit projekty

Kvalifikační kriteria
Teoretické znalosti 46 kompetencí projektového řízení, tak, jak je definuje publikace Národní standard projektového řízení,min. 5 let praxe (500 člověkohodin) komplexního projektového řízení projektu na pozici manažer (vedoucí) projektu. Absolvování vzdělávacích aktivit v rozsahu 45 hodin (7dní) ne starší 24 měsíců

Jak certifikát získat

1. fáze Žadatel na certifikaci stupně B vyplní přihlášku, prohlášení žadatele, sebehodnotící test (3x) a sebehodnotící test komplexnosti projektového řízení (3x). Přihlášku, prohlášení žadatele, sebehodnotící test (3x), sebehodnotící test komplexnosti projektového řízení (3x), potvrzení o vzdělání v projektovém řízení spolu s profesním životopisem (3x), seznamem projektů (3x), na kterých se podílel za posledních 5 let, návrhem zamýšleného projektu pro prezentaci (3x) a referencemi zašle žadatel sekretariátu CO SPŘ o. s. Žadatel následně obdrží fakturu na certifikační poplatek. Zaplatí certifikační poplatek a potvrzení o zaplacení certifikačního poplatku zašle kandidát sekretariátu CO SPŘ o. s.
Na tomto základě vedoucí CO SPŘ o. s. a zkoušející posoudí způsobilost kandidáta pro fázi 2 certifikačního procesu. Kandidátovi je zasláno do 20 pracovních dnů od doručení písemné hodnocení splnění 1. fáze certifikačního procesu nebo je vyzván k doplnění údajů a k zaslání doplněných dokumentů. Kandidát dokumenty s doplněnými údaji zašle nejpozději do 25 pracovních dnů od doručení na sekretariát CO SPŘ o. s.,

2. fáze zahrnuje zpracování Zprávy o projektu ve třech vyhotoveních (3x) a absolvování písemné zkoušky.
Kandidát Zprávu o projektu zašle nejpozději do 25 pracovních dnů od doručení výzvy na sekretariát CO SPŘ o. s. Dále je vyzván k dostavení se k písemné zkoušce.
Zpráva by měla být v rozsahu 15 až 20 stran textu a zhruba 10 stran příloh. Kandidát absolvuje písemnou zkoušku. Zkouška trvá maximálně 4 hodiny a má ověřit průřezově kandidátovy znalosti projektového řízení z problémových okruhů tak, jak jsou definovány
v CzNCB. Splnění kritéria zkoušky je podmíněno získáním více jak 60 % z každé části – test, komplexní příklad.
Pro písemnou zkoušku je stanoveno použít jakékoli kuličkové pero s náplní barvy modré nebo černé. Kandidát musí psát čitelně s dodržením min. 2 cm od každého okraje.
Do 20 pracovních dnů od absolvování písemné zkoušky je kandidátovi zasláno hodnocení. Do 25 pracovních dnů od doručení Zprávy o projektu je kandidátovi doručeno hodnocení nebo požadavek na doplnění zprávy. Kandidát doplněnou zprávu zašle na sekretariát CO SPŘ o. s. do 10 dnů od doručení.
Nečitelné práce a práce napsané obyčejnou tužkou (či mikrotužkou) nebudou hodnoceny a kandidát nesplní písemnou zkoušku.

3. fáze se skládá z pohovoru trvajícím 1,5 až 2 hodiny a jeho účelem je ověřit skutečnosti uvedené ve Zprávě o projektu (5), sebehodnotícím testu a sebehodnotícím testu komplexnosti projektového řízení, osvětlit kandidátovy silné a slabé stránky a posoudit jeho osobní vlastnosti a přístupy ve vazbě na projektové řízení. Součástí hodnocení je i celkový dojem a osobní přístup.


Související téma

Pavelweb
Redaktor
Ing. Pavel Šmejkal
Autor: Ing. Pavel Šmejkal
Ohodnoťte článek

Komentáře

Šárka:

Komentář

Monika Mašková:

Tento článek mě velmi obohatil, děkuji za skvělé čtení. Jsem Váš věrný fanda :)

Přidat komentář

Registrace

Registrujte se pomocí

nebo

Klasická registrace

*
*
*
*
*
Souhlasím se zpracováním osobních údajů dle Zásad pro následující účely:
×