Deset tipů pro úspěšné projekty

Obr%c3%a1zek%20 %20ten%20tips

Proč v dnešní době tolik projektů selže? Odborníci z Gartneru, Carnegie Mellon University a Project Management Institutu provádějí pravidelné studie, aby zjistili hlavní důvody neúspěchu projektů. Tyto průzkumy odkrývají neustále se opakující chyby při řízení projektů. Abyste se těmto známým chybám mohli vyvarovat, nabízíme jejich výčet:

  1.  Chybně definované cíle organizace
  2. Slabý sponzor projektu
  3. Projektový manažer bez potřebné kvalifikace
  4. Špatné řízení rozsahu a změn
  5. Špatně vydefinované požadavky
  6. Nedostatečné konzultace s klíčovými stranami
  7. Chybějící  plán řízení rizik
  8. Nereálné odhady projektu

Je Vám nějaký z těchto bodů známý? Vybavujete si jednu, či více slabých stránek ve vaší vlastní organizaci? Leslie Allan přináší 10 tipů jak zlepšit šanci na úspěch projektu:

1. Dříve, než začnete s jakýmkoliv projektem, ujistěte se, že máte sponzora, který má dostatečný vliv ve Vaší organizaci. 
2. Definujte zainteresované strany (stakeholders) projektu a komunikujte s nimi po celou dobu projektu.
3. Spojte síly sponzora a hlavních protagonistů projektu a vydefinujte kriteria úspěchu. 
4. Definujte fáze projektu a očekávané výstupy. 
5. Sestavte přehledný harmonogram projektu a jasně rozdělte úkoly mezi své spolupracovníky.
6. Ujistěte se, že se máte pod kontrolou řízení změn. 
7. Identifikujte a ošetřete včas rizika, která by mohla zničit Váš projekt. 
8. Na počátku projektu je třeba rozhodnout, jaké dokumenty a kdy budete používat.
9. Až ukončíte projekt změřte dosažení cílů projektu, dodržení rozpočtu, času a kvality a odreportujte zúčastněným. 
10. Po ukončení projektu uspořádejte schůzku s hlavními zúčastněnými projektu, s klientem i sponzorem a zjistěte, jaký mají z projektu pocit.


Více najdete na: Projectsmart.co.uk
Odborný garant
Petr Janiš
Project Manager
+420 777 049 865
více o garantovi
Autor: Petr Janiš
Ohodnoťte článek

Přidat komentář

Registrace

Registrujte se pomocí

nebo

Klasická registrace

*
*
*
*
*
Souhlasím se zpracováním osobních údajů dle Zásad pro následující účely:
×