10 trendů v projektovém managementu pro rok 2014

6861256042 0b37739bcd z

ESI International (Educational Services Institute) sestavil top 10 trendů v projektovém řízení pro rok 2014. Nejvíce je prý kladen důraz na potřebu leadershipu a to jak ve waterfall tak v agile projektech. Dále je kladen důraz na problémy spojené s hledáním kvalifikovaných projekťáků a nalézání rovnováhy projektových přístupů v rozvíjejících se odvětvích.

  1. Agile expanduje do Asie
  2. Portfolio management
  3. E-learning
  4. Hledání odborné pomoci
  5. Implementování PPM nástrojů
  6. Servant leadership
  7. Benchmarking
  8. Firmy mění přístup
  9. Nedostatek schopných preojekťáků
  10. Vedení týmu

2891347089 3613dd0181 Z

1. Agilní řízení expanduje do Singapuru, Japonska a Hong Kongu.

Někteří místní projekťáci a hlavně ředitelé PMOs se tomu brání a tvrdí, že agile je jen momentální modní výstřelek. Agilní metody si však nalézají své příznivce a postupně se implementují v místních firmách.

2.  Portfolio management je s novou PMI certifikací stále ve středu dění.

Je certifikace vytvořena na základě praxe, nebo se praxe tvoří na základě certifikace? Pravděpodobně oboje. PfMP - Portfolio Management Professional - jak moc je tato nová certifikace využívaná, je stále otázkou. Firmy se momentálně nacházení v situaci, kdy silné ročníky pomalu odcházejí do důchodu a ony mají více projektů než projekťáků, kteří by na těchto projektech mohli pracovat. Schopnost vybrat ty nejpřínosnější projekty nebyla nikdy důležitější. Na rozdíl od osobních financí, kde se počítá, že některé investice vyjdou a jiné ne, firmy očekávají výnos u všech svých investicí.

Nereálné? Ano, ale to je momentální realita řízení portfolií.

8510701790 3a49642dfc O

3. Projekťáci přecházení na e-learning

Doba, kdy projeťáci létali do zahraničí na školení je pomalu u konce.  V nabitém programu projeťáků už na to nezbývá žádný čas a firmy nechtějí za "luxus" takového školení platit. Virtuální školení jsou časově úspornější a také levnější.
Otázkou zůstává, zda je to také stejně efektivní. . .

4. EPC firmy přiznávají, že nevynalezly projektové řízení a hledají odbornou pomoc.

 EPC - Engineer/Procurement/Construction (druh dodávky investičního celku typu vyprojektuj/dodej/zkompletuj). Povaha tohoto odvětví se změnila. Projekty zůstávají stejné. Obrovské projekty trvající roky s rozpočty přesahující miliony a miliardy dolarů.  Projektoví vlastníci už ale nemají ty správné technické pracovníky a dopadá tak, že dodavatelé najímají dodavatele a projekty tím ve výsledku trpí.

Stále více EPC firem začíná hledat externí dodavatele, kteří zajistí pro jejich projekťáky nejnovější školení a poradenství. Je to velký posun od dob, kdy si tyto firmy mysleli, že oni jsou ti jediní, kdo může učit jejich zaměstnance projektový management.

5. Bylo zavádění jednoho PPM složité? Firmy teď potřebují dva!

Project portfolio management (PPM) nástroje -  je těžké s nimi existovat, ale bez nich je to ještě těžší. Mnoho firem zápasí s jejich výběrem a implementací. Dosavadní používané PPM nástroje, byly zaměřené na waterfall. V okamžiku, kdy firma začne používat i agilní metody řízení projektů, se tyto nástroje stávají nevyhovujícími.

6. Servant leadership zažívá comeback a to nejen v agilním řízení.

Servant leader, tedy vedoucí, který slouží svým lidem. Najít ten správný leadership model pro řízení projektů je nekončící úkol. Mnoho organizací začíná upouštět od starého modelu založeného na příkazech a kontrole. Vydávají se směrem spolupráce a kromě agilního řízení se servant leaderhisp začíná dostávat i do tradičních projektů.

6424464061 De9d36f647 Z

7. Se sílící konkurencí je benchmarking stále více důležitější.

Firmy chtějí vědět, na jaké úrovni v porovnání s konkurencí je jejich projektové řízení.  Díky tomu, že PMI nedávno převzalo Human Systems International, bude PMI pro mnoho firem první volbou pro srovnávání úrovně jejich projektového řízení s konkurenčními firmami.

8.  Firmy jsou nespokojené s výkony projektového řízení, chystají se radikálně změnit svůj přístup.

Od roku 1990 se zvedl počet PMP z 431 na 590 000. Více než 350 univerzit nabízí magisterské obory zaměřené na projektové řízení a firmy investovali stovky milionů dolarů do projektových nástrojů, certifikací a školení.

Projekty však stále vykazují slabé výsledky. Firmy se tak připravují na drastické změny, které by měly situaci zlepšit. Tyto změny mohou jít od lepších leadership programů, k lean metodikám po mnohé další.

9. I při globálně vysoké nezaměstnanosti  je stále nedostatek projekťáků.

Počty volných projekťáckých pozic jsou ohromující.  Organizace zápasí s nalézáním těchto odborníků a ještě těžší je to s nalézáním kvalifikovaných odborníků na pozice ředitelů projektových kanceláří a portfolio manažerů.
Projektové řízení je rostoucím odvětvím. Ty z Vás, kteří máte technické, business a leadership schopnosti, kombinované se  zkušenostmi v oboru a vůlí se stěhovat, čeká skvělá budoucnost.

7007372665 B91f1805a3 Z

10. Projektoví a programoví manažeři by neměli řídit, ale vést.

Firmy už po svých projekťácích nevyžadují pouze technické znalosti a schopnost řídit. Do popředí se dostává leadership. Nejedná se však jen tak o ledajaký leadership, musí to být ten správný projektový leadership. Firmy si pod tím přestavují schopnost projetkťáka stmelit tým, aby šel společně za vytyčeným cílem.

Více najdete na: Top 10 Project Management Trends for 2014
Ohodnoťte článek

Přidat komentář

Registrace

Registrujte se pomocí

nebo

Klasická registrace

*
*
*
*
*
Souhlasím se zpracováním osobních údajů dle Zásad pro následující účely:
×