Upravit stránku

Proč digitalizujeme?

Proč vlastně digitalizujeme, proč procházíme něčím, čemu říkáme digitální transformace? Odpověď se dá shrnout do jediného slova: adaptabilita.

Adaptabilita = přežití. V přírodě vyhrávají organismy, které se umí rychleji a efektivněji přizpůsobit měnícím se podmínkám okolního prostředí. V businessu tomu není jinak.

Z celkové schopnosti adaptovat pak můžeme odvozovat další pozitivní aspekty jako inovační potenciál, efektivita, produktivita nebo odolnost (resilience) firemního organismu. 

Všechny firmy se snaží přežít a profitovat.

Digitalizace je jedním z klíčových legálních způsobů, jak tohoto cíle dosáhnout.

Digitalizace

Pojďme si pojem “digitalizace” nejprve trošku rozebrat.

Digitalizace v úzkém slova smyslu znamená převedení vybraných fyzikálních veličin digitalizovaného objektu do numerických hodnot, jejich kódování a uložení k pozdějšímu využití. Zde se bavíme o digitalizaci dokumentů, knih, fotografií, filmových pásů, apod.

Je zřejmé, že takovou digitalizací něco ztrácíme (např. autentický nosič, jeho strukturu nebo charakteristické nedostatky původního média), na straně druhé mnoho získáváme (např. možnost objekt dále zpracovávat, upravovat, sdílet, poskytovat ostatním, apod.).

Digitální transformace

Digitalizace (v úzkém pojetí) je klíčovým předpokladem pro digitální transformaci.

Jak už z názvu vyplývá, digitální transformace je něco hlubšího, strategičtějšího, fundamentálního. 

Cílem není pouze digitalizovat = přenést proces do elektronické formy, ale také transformovat = změnit, zefektivnit, možná vytvořit proces úplně jinak, nově. Chceme, aby vznikaly nové obchodní modely, nové prodejní kanály, úplně nové typy služeb.

Podívejme se na několik příkladů oblastí procházejících digitální transformací:

Digitální zákazník

Plošné reklamy v televizi, tisku nebo na billboardech kolem silnic sice stále mají svůj význam, neumožňují ale oboustrannou komunikaci s klientem.
 
Proto vedeme klienty k tomu, aby používali aplikace, registrovali se pro nové služby, sdíleli s námi své nákupní chování a odměňujeme je za poskytování cenných osobních informací. To nám umožňuje lépe segmentovat trh, upravovat nabídku různým skupinám zákazníků a tím zvyšovat konverzní poměr námi utracených marketingových prostředků. 

Ultimátním cílem může být až extrém “segment of one” - tedy specifická nabídka šitá na míru jednomu každému zákazníkovi v jeho aktuální situaci (žení se, jede na dovolenou, porouchalo se mu auto, nudí se …).


Digitální objekt - digital twin

V případě fyzických objektů a ekosystémů (např. výroby, zdravotnictví, distribuce energií, dopravy, apod.) se snažíme o co nejpřesnější vytvoření digitálního dvojčete konkrétního stroje, výrobní linky, dopravního prostředky, infrastruktury, města, atd.

Digitalizace daného objektu nebo procesu nám pak umožňuje detekovat různé typy chování, anomálie, trendy, minimalizovat problémy s kvalitou, poruchami a účinně jim předcházet. Nebo naopak vhodně podpořit chtěné a pozitivní chování systému.

Digitální dvojče nám současně dává nekonečné možnosti k analýzám, kombinacím různých faktorů a simulacím budoucího chování sledovaného ekosystému, ať už se jedná o město, letadlo nebo výrobní linku.

Digitální transformací je (nebo by měla být) dotčena většina firemních procesů. 

Ukázali jsme Vám jen několik ilustrativních příkladů.

Pokud vás zajímají konkrétní use-casy pro vaši oblast zájmu, neváhejte a pište! 

Digitální transformace a data

Je zřejmé, že jedním z produktů digitalizace procesů jsou data. 

Čím více, tím lépe. V principu více dat znamená více informací, lepší pochopení sledovaných procesů a větší inovační potenciál.

Každá změna, projekt, aplikace, kterou připravujeme by měla mít striktně domyšlenou svou datovou stopu. 

Často si ještě plně neuvědomujeme hodnotu skrytou v datech. Proto tomuto fenoménu budeme věnovat příští díl našeho datového seriálu - Mají data hodnotu?

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti