Upravit stránku
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu Nařízení evropského parlamentu a rady (eu) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „Obecné nařízení“
  • Já níže podepsaný/á, tímto dávám společnosti DigiMates.cz s.r.o., se sídlem Lidická 66/43, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 03688810, zastoupená jednateli: Mgr. Petrem Janišem a Ing. Petrem Veselým a jimi pověřeným třetím stranám, mimo jiné společnosti Projectman.cz s.r.o. (dále jen „Společnost“)

    Mé osobní údaje zahrnují zejména jméno a příjmení, adresu trvalého pobytu, další kontaktní údaje a případně další, které jsem Společnosti poskytl/a.

  • ZAŠKRTNĚTE PROSÍM VŠECHNY ÚČELY, SE KTERÝMI SOUHLASÍTE

  • Tento souhlas se zpracováním mých osobních údajů mohu kdykoli odvolat, nebo k němu uplatnit další práva vyplývající z Obecného nařízení a to zasláním žádosti na email dpo@digimates.cz.
  • Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.