Upravit stránku

Tato webová stránka je autorské dílo chráněné zákonem a lze je užít pouze v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Zaznamenávat, kopírovat či jinak rozmnožovat a napodobovat toto dílo pro jinou než osobní potřebu fyzické osoby, a to osobní potřebu, jejímž účelem zároveň není získání hospodářského či obchodního prospěchu, se zakazuje.

Výjimkou jsou šablony, které poskytujeme volně pod licencí licencí “CC BY 3.0” , tedy za podmínky uvedení původního autora - Projectman.cz, s.r.o.