Upravit stránku

Pojem emoční inteligence uvedli poprvé v roce 1990 P. Salovey a J. D. Mayer, rozšířil jej Daniel Goleman. Lze je chápat jako schopnost zvládání svých emocí a umění vcítit se do emocí ostatních jedinců. Vlastnostmi jako emoční odolnost, motivace, interpersonální vnímavost, vliv na druhé, schopnost rozhodování, sebeuvědomění, svědomitost a integrit by měl disponovat každý projektový manažer. Tyto vlastnosti jsou velmi důležité, jelikož v projektu pracujeme s lidmi at' už na úrovni členů týmu, stakeholdrů nebo sponzorů. Níže jsme pro vás připravili několik zajímavých článků na toto téma, které vám mohou pomoci při každodením řízení projektu.

Odkazy na články: