Upravit stránku

1. Identifikace zainteresovaných stran (Who?)

Na začátku identifikujeme zainteresované strany zapojené nebo ovlivněné projektem a provedeme jejich seskupení dle podobnosti tak, aby klíčová komunikace byla efektivní.

Stakeholder Register template

2. Vytvoření a analýza profilu zainteresovaných stran (What?)

Po identifikaci se zaměříme na získání znalostí o vlivu, zájmech a postojích zainteresovaných stran k projektu. Dále analyzujeme informace o jejich důležitosti a síle, například zda určitá skupina bude k projektu negativní, a tudíž bude potřebovat patřičnou péči.

Stakeholder Analysis template

Stakeholder Analysis Matrix template

3. Definice strategie zapojení zainteresovaných stran (How?)

V tomto kroku definujeme, jak zainteresované strany co nejefektivněji zapojit do projektu včetně zodpovědných osob a klíčových informací které budou komunikovány. Pro každou zainteresovanou stranu je třeba definovat:

  • Informace, které zainteresovaná strana potřebuje
  • Metody, formát a frekvenci komunikace
  • Kdo komunikaci zasílá a kdo přijímá

Stakeholder Strategy template

4. Plán zapojení zainteresovaných stran (When?)

Plán zapojení zainteresovaných stran dále rozpracovává strategii zejména metody a časování komunikace. Dále je potřeba vzít v úvahu osoby, které se komunikace zúčastní, zejména jejich důvěru a respekt. Pokud například organizujete projektový Kick-off meeting na představení projektu, je vhodné, aby se ho také zúčastnili členové Steering Committee projektu případně co nejvyšší vedení projektem dotčených oblastí společnosti, aby sdělované informace měli patřičnou váhu.

Stakeholder Management Plan template

5. Zapojení zainteresovaných stran (Do)

Při samotném zapojení zainteresovaných stran realizujeme naplánované aktivity, které jsme připravili na základě identifikace, analýzy a plánování zapojení zainteresovaných stran. Je dobré vědět, že určitá míra zapojení některých zainteresovaných stran probíhá již v prvních dvou fázích při identifikaci, vytvoření a analýze profilu zainteresovaných stran.

Stakeholder Communications Plan template

6. Měření efektivnosti zapojení zainteresovaných stran (Result)

V tomto posledním kroku by se mělo zkontrolovat, zda zapojení zainteresovaných stran je efektivní a měla by být provedena revize všech klíčových zainteresovaných stran, jejich potřeby informací a zda jsou použity nejvhodnější komunikační kanály.

Ať už řídíte velký program nebo menší projekt, komunikace a zapojení zainteresovaných stran do projektu je velmi důležitá a podceňovaná oblast, která vám dokáže hodně ulehčit každodenní řízení projektu. Ze zkušenosti doporučuji tomuto tématu věnovat pozornost a čas tak, aby váš projekt dopadl vždy úspěšně.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti