Upravit stránku

Business analýza

Business analýza je disciplína zajišťující soulad mezi business potřebami a řešením business změn. Mnoho řešení sice zahrnuje vývoj nových nebo vylepšených informačních systémů, nicméně rozsah řešení bývá zpravidla širší a zahrnuje také změny v oblastech organizačních struktur, firemních procesů, redefinici rolí, definice business pravidel, žádoucí změny v dovednosti lidí apod.

Některé organizace rozlišují mezi IT business analytiky a „business“ business analytiky, přičemž první z nich se více podobá roli systémového či SW analytika, což vyžaduje detailní znalost IT systémů, jejich fungování a schopnost používat přístupy a techniky, které historicky spadají do působnosti role systémového analytika. 

Obsah business analýzy může být pro různé obory jiný s ohledem na jejich specifika. Například ve finančním sektoru, může být business analýza využit pro vytvoření nebo modifikaci finančních produktů, které lépe naplňují potřeby zákazníků. Typicky se ale na trhu ustálila představa, že business analýza řeší návrh aplikací a dělá analýzu fungování aplikace v kontextu obchodní změny v organizaci.

Business analytik

Business analytik tedy

  • Určuje (identifikuje) problémy a příležitosti.
  • Navrhuje uskutečnitelná řešení, která tyto potřeby naplňují a podporuje strategické rozhodování v těchto otázkách.
  • Získává, analyzuje, specifikuje, komunikuje a řídí požadavky a další informace týkající se business změn
  • Definuje výhody a přístup k měření a dodání byznys hodnoty a analyzuje tyto výsledky

Role vykonávající business analýzu se nazývá business analytik. Roli business analytika tedy můžeme chápat jako poradní roli, která má odpovědnost za analýzu business situací. Role identifikuje a hodnotí potřeby a možností pro zlepšení business systémů, rozpracování a definování požadavků pro zajištění účinné implementace a efektivní využívání informačních systémů v souladu s potřebami businessu.

  • Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.