Upravit stránku

Obchodní podmínky 

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) obchodní společnosti. Projectman.cz, s.r.o., se sídlem Lidická 66/43, 150 00 Praha 5, identifikační číslo: 24798720, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C/1752422 (dále jen „Poskytovatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Poskytovatelem a jinou osobou (dále jen „Objednatel“), jejímž předmětem je poskytování jakýchkoliv služeb Poskytovatelem s výjimkou elearningových kurzů.)
 2. Tyto obchodní podmínky se s níže uvedenými výjimkami vztahují i na nabídku kurzů poskytovaných jinými vzdělávacími zařízeními (dále jen „Kurzy partnerů“).
 3. Smluvní vztahy se řídí českým právem.

Objednávka otevřeného kurzu

 1. Objednávka vzniká vyplněním a zasláním online přihlášky na webové stránce kurzu nebo emailem nebo jinou prokazatelnou formou. Ceny na webu jsou uvedeny bez DPH. Zasláním přihlášky vyjadřuje Objednatel souhlas s Obchodními podmínkami.
 2. Veškeré platby za vzdělávací služby musí být provedeny do 30 kalendářních dnů od data vystavení faktury. Úhrada probíhá výhradně bankovním převodem k platbě. Není možná platba v hotovosti nebo bankovní kartou.  
 3. Poskytovatel si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku na kurz, který je zcela naplněn; v tomto případě bude zájemci nabídnut náhradní termín.
 4. Součástí ceny je účast na akci, malé občerstvení v průběhu akce, materiály obdržené během akce a osvědčení o absolvování školení.
 5. Po přijetí objednávky odešle Poskytovatel každému nahlášenému účastníkovi pozvánku na školení/konferenci, případně potvrzení o přijetí objednávky a registraci účastníka na požadované školení.

 Všeobecné storno podmínky otevřeného kurzu

 1. Pokud se nebudete moci školení/konference zúčastnit, odhlaste se prosím písemně (emailem). 
 2. V případě odhlášení se v průběhu 20 kalendářních dnů před zahájením kurzu, je účtovánstorno poplatek ve výši 30 % z ceny kurzu.
 3. V případě odhlášení se 10 a méně kalendářních dnů před konáním kurzu je účtován stornopoplatek ve výši 80 % z ceny kurzu.
 4. V případě odhlášení méně než 5 pracovních dní nebo se na školení nedostavíte bez odhlášení, vzniká 100 % storno účastníka. 
 5. Poskytovatel si vyhrazuje právo výše zmíněné Všeobecné storno podmínky u jednotlivých školení v opodstatněných případech upravit,
  aktuální podmínky jsou vždy k nalezení na webové stránce školení. Storno podmínky uvedené na webové stránce školení jsou nadřazeny všeobecným storno podmínkám.
 6. Změna účastníka je bezplatná, tuto informaci nám sdělte písemně. 

Změny u otevřených veřejných kurzů

 1. Poskytovatel si vyhrazuje právo na přesunutí termínu kurzu z důvodů, které nemůže ovlivnit (zásah vyšší moci).
 2. V případě, že na daný termín nebude přihlášen minimální stanovený počet účastníků, kurz se neuskuteční, přihlášeným uchazečům bude v takovém případě nabídnut náhradní termín nebo vrácení peněz v plné výši.

Svolení k pořizování audiovizuálního záznamu

 1. Účastník si je vědom, že během školení může být pořizován audiovizuální obsah pro marketingové účely(fotografie a videozáznamy). Tímto účastník výslovně souhlasí s pořizováním tohoto obsahu a jeho následným použitím.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti