Upravit stránku

Design Thinking je uživatelsky zaměřená inovativní metoda/sada nástrojů pro vyřešení komplexního problému. Fáze Design Thinking - Empathize, Define, Ideate, Prototype, Test.

5 Stages Of Design Thinking
5 Stages Of Design Thinking

Agile - SCRUM je framework pro vývoj, údržbu a neustálé zlepšování komplexního produktu.

Agile Sprint

Hlavní rozdíly mezi Agilní metodou SCRUM a Design Thinking:

  1. Rozdílný původ - zatímco SCRUM vznikl jako framework pro agilní vývoj software, Design Thinking byl vytvořen Davidem Kelleym, profesorem na Stanford University a zakladatelem jedné z předních světových designových agentur, jako uživatelsky zaměřená inovativní metoda.
  2. Rozdílné výstupy - zatímco SCRUM povinně dodává funkční, potencionálně releasovatelné produktové části na konci každého sprintu, Design Thinking nemá toto pravidlo a výstupem počáteční designové fáze může být nefunkční prototyp pro vizualizaci idey.
  3. Rozdílný začátek - zatímco SCRUM začíná přímo vývojem řešení, Design Thinking alokuje minimálně 50% času na počáteční jednoznačné definování problému, který má být vyřešen, před tím, než se začne se samotným vývojem řešení
  4. Rozdílně definovaná pravidla - zatímco SRUM jednoznačně definuje role a zodpovědnosti každé osoby (SCRUM Master, Product Owner a Development Team), dále povahu a program všech čtyř oficiálních událostí (Daily SCRUM, Sprint Planning, Sprint Review a Sprint Retrospective), stejně tak určuje podobu a řízení artefaktů (Product Backlog, Sprint Backlog and Product Increment), Design Thinking je o mnoho méně regulovaný a zahrnuje pouze cíle každé fáze a nemá jednoznačně určené složení týmu, role, popis výstupů atd.

Oba přístupy jsou založené na podobných principech a rozdíly, které mezi oběma přístupy nalezneme, se navzájem doplňují. Zjednodušeně bychom mohli definovat, že Design Thinking využijeme, abychom našli a pojmenovali problém, a Agile, abychom tento konkrétní a pojmenovaný problém vyřešili. Tranzice mezi oběma bude vždy záležet na konkrétním řešeném problému a samozřejmě na lidském faktoru a někdy bude třeba více iterací, než naleznete ten nejplynulejší přechod. Každopádně využití obou přístupů současně lze jen doporučit.

Zdroje:

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti