Upravit stránku

Proč data?

Objem dat roste exponenciálně. Všichni tušíme, že data skrývají potenciální hodnotu, možná významnou, možná zásadní v konkurenčním boji. Ani populární Artificial Intelligence, řečená AI, by bez zpracování velkých objemů dat vůbec nikoho nezajímala!

Zatím ale jen málo firem dokáže s daty pracovat komplexně, integrovaně, efektivně a kontrolovaně. Málokterá firma umí “roztočit” svůj inovační potenciál založený na datových analýzách.

My v Projectmanovi vnímáme data (a s nimi úzce provázanou AI) jako příležitost pro další rozšíření portfolia našich služeb a jeden ze zajímavých pilířů dalšího růstu.

Zpracování dat

Typický proces zpracování dat probíhá (měl by probíhat) od zdroje k výstupu (datovému produktu) podobně jako v následujícím schématu:

A to vše ideálně s detailní granularitou dat, historizací záznamů, plnou automatizací procesů, funkční datovou governance, správnou ochranou dat, apod.

Jde vlastně o datovou fabriku (Data Factory): na straně zdrojů mi neustále přitékají nové a nové “suroviny”, ty řízeným způsobem zpracovávám a měním v hodnotné produkty, které mi zvyšují obrat/marži, snižují náklady, ev. je dokonce prodávám třetím stranám.

V reálném světě (u reálných zákazníků) je ale zpracování dat často fragmentováno a datová “architektura” je blíže chaosu než řízené Data Factory. Typicky to pak vypadá třeba takto:

Každé oddělení pracuje s daty po svém, stejné nebo podobné datové produkty jsou vyvíjeny nekoordinovaně znovu a znovu, na stejnou otázku typicky dostanete deset různých správných :) odpovědí. Provozování, udržování a rozvoj takového různorodého zvěřince je pak neefektivní, někdy i nemožný.

Příležitosti pro nás

Neutěšená situace ve zpracování dat na straně jedné a exploze dat na straně druhé nám nabízí nekonečné možnosti a nové obchodní příležitosti.

Má-li zákazník potřebu a zájem rozvíjet oblast Dat a jejich zpracování, umíme pomoci:

  • konzultací (např. analýzou a nastavením procesů Data Governance nebo Data Quality),
  • dodávkou konkrétních rolí do datově orientovaných projektů - viz níže, případně
  • školením v potřebných oblastech.

Role, které typově hledáme a nabízíme našim zákazníkům jsou uvedeny v následujícím schématu (dle toku dat: vlevo blíže IT, vpravo blíže businessu):

Samozřejmě, konkrétní názvy a obsahy rolí se firmu od firmy mění. Někdy se pozice stejně jmenuje (např. Data Engineer), ale její obsah se liší zákazník od zákazníka. Na druhou stranu existuje plejáda jiných názvů pozic, ale jejich obsah vždycky do nějaké míry pokrývá procesy od získání, přes zpracování až k prezentaci dat.

Co nás čeká v roce 2024?

Už jsme aktivně zahájili prodej v oblasti dat k našim zákazníkům. Budeme rádi, pokud se sami rozhlédnete kolem sebe a dáte vědět, objevíte-li jakoukoli potřebu zlepšit práci s daty ve vašem prostředí. Předem děkujeme! 

Rádi bychom také zvýšili povědomí o datech i v rámci naší komunity. Proto budeme organizovat workshopy a webináře na datová témata - máte se na co těšit!

Pokud byste identifikovali potřebu u zákazníka nebo měli jakýkoli další nápad, neváhejte se ozvat Pavlovi (pavel.vesely@projectman.cz, 739 680 655), který má kompetenci Data & AI na starosti.

Těšíme se na další společné zážitky a přejeme vše dobré v roce 2024.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti