Upravit stránku

Popis

Struktura obsahující informace komunikačního plánu a jejich frekvence během celého projektu.

Použití

  • Typ komunikace, které mají být distribuovány včetně jazyka, formátu, obsahu a stupně detailu.
  • Osoby odpovědné za předání informace.
  • Formát komunikace - například schůzka, email, telefon.
  • Výstupy / účel - jaký je výstup komunikace a k čemu slouží
  • Frekvence, se kterou se informace distribuují
  • Účastnící - určení na koho informace jde. Seznam je potřeba upravit, dle potřeby konkrétního projektu.
  • Poznámka 

Dokument ke stažení

Struktura obsahující informace komunikačního plánu.