Upravit stránku

Použití

Pro obě šablony platí, že je vhodné jednotlivé případy užití číslovat, buď vzestupnou řadou nebo se zahrnutím čísla package, do kterého případ užití patří. Přiložte i samotný Use Case diagram pro lepší pochopení vztahů mezi autory a případy užití.

Základní šablona

Základní šablona obsahuje nejdůležitější pole pro případ užití (Use Case).

 • Případ užití - Identifikace a název případu užití.
 • Stručný popis - stručně popište o čem případ užití je.
 • Aktoři - seznam aktorů asociovaných k případu užití
 • Základní tok - popis základního toku (flow) případů užití, jako interakce mezi aktorem a systémem a to z pohledu obsluhy.
 • Alternativní tok - popis další alternativních toků interakce mezi aktorem a systémem.
 • Podmínky pro spuštění - pokud existují, popište podmínky, které musí nastat pro zahájení základního toku.
 • Podmínky pro dokončení - podmínky , které musí nastat pro dokončení 
 • Speciální požadavky - uveďte speciální požadavky související s případech užití.
 • Doplňující informace - důležité pro další vývoj nebo zpřesňující některou oblast.
 • Realizované požadavky - Pokud evidujete požadavky na systém uveďte, které  z nich jsou pomocí případu užití realizovány.

Rozšířená šablona

Šablona poskytuje více informací k případu užití a používá i jinou (českou) terminologii.

 • Use Case - Identifikace a název případu užití.
 • Zařazeno do etapy - číslo nebo jiná identifikace vývojové etapy, do které je případ užití zařazen
 • Číslo verze - jednoduchý verzování změn případu užití. 
 • Datum změny - Datum poslední změny případu užití
 • Naposledy změnil - jméno autora poslední změny případu užití
 • Účel - popis účelu případu užití
 • Četnost výskytu - pomocný klasifikátor četnosti výskytu případu užití - může sloužit k následné prioritizaci vývoje
 • Účastníci - seznam autorů s možnosti popisu  uživatelských oprávnění
 • Spouštěč - konkrétní událost spouštějící základní tok
 • Podmínky pro spuštění - volitelné podmínky, které musí nastat pro zahájení základního toku
 • Úspěšné dokončení - jasný a stručný popis úspěšného ukončení základního toku
 • Základní scénář - popis scénáře případů užití, jako interakce mezi aktorem a systémem a to z pohledu obsluhy
 • Rozšíření a alternativní scénáře - popis další alternativních toků interakce mezi aktorem a systémem. Alternativní scénáře popisujte samostatně.
 • Související Use Case a jiné entity - volitelně doplňte související případy užití případně jiné entity včetně popisu souvislosti.
 • Realizované požadavky - pokud evidujete požadavky na systém uveďte, které  z nich jsou pomocí případu užití realizovány.
 • Otevřená témata a poznámky - doplňte témata, poznámky nebo body k dořešení v kontextu tohoto případu užití
 • Doplňky a přílohy - doplňte vše co pomůže ve správném pochopení případů užití.

 

Dokumenty ke stažení

Rozšířený případ užití (Use Case)docx191.21 KB
Základní případ užití (Use Case)docx195.11 KB
 • Soubory ke stažení vám pošleme do vaší schránky po vyplnění e‑mailu.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti