Upravit stránku

Popis

Při jeho vzniku lze využít brainstorming, metodu Delphi, expertních znalostí, analýzu příčin a následků (root cause analysis), vzorové seznamy rizik, analýzu předpokladů (assumptions analysis), SWOT analýzu, Ishikawův diagram a další. Doporučujeme aktualizovat seznam rizik minimálně 1 x za 14 dní

Použití

 • Popis rizika - Jednoznačný a konkrétní popis rizika (nikoliv nedostatek zdrojů na projekt, ale např. chybějící analytik)
 • Popis dopadu rizika - Slovní popis dopadu rizika na čas, rozpočet a rozsah.
 • Peněžní dopad - Vyčíslení finančního dopadu rizika 
 • Typ rizika - klasifikace rizika dle výběru - technika, lidé, organizace, zákazník.
 • Pravděpodobnost - S jakou pravděpodobností lze očekávat vznik rizika na škále od 1 do 5 (1 je velmi nízká, 5 velmi vysoká)
 • Dopad - Jaký je dopad rizika na projekt na škále od 1 do 5 ( 1 velmi nízká, 5 velmi vysoká)
 • Závažnost - Celková váha rizika. Vypočtená jako součin dopadu a pravděpodobnosti. Čím je hodnota vyšší, tím je vyšší i celková závažnost rizika.
 • Stav - označení rizika na aktivní a neaktivní, pro možnost dalšího filtrování.
 • Očekávaný termín výskytu.
 • Vlastník - Konkrétní osoba, která je odpovědná za řešení rizika
 • Strategie - Volba postupu pro riziko dle nabízeného seznamu (předcházet, přijmout, přenést, vyhnout se)
 • Plán prevence rizika - popis jak riziku předcházet a jaká přijmout opatření pro minimalizaci pravděpodobnosti výskytu rizika.
 • Spouštěč rizika - jaký je "trigger" rizika - na základě jakých události riziko vzniká
 • Kontingenční plán - reakce na výskyt rizika.

Doporučení

Průběžně a pravidelně aktualizovat seznam rizik vzhledem k jejich vývoji v průběhu životního cyklu projektu.

Dokument ke stažení

Slouží k záznamu rizika a jeho řízení. Seznam rizik vzniká na začátku projektu.

Seznam a řízení rizikxlsx34.76 KB
 • Soubory ke stažení vám pošleme do vaší schránky po vyplnění e‑mailu.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti