Upravit stránku

Popis

Seznam ponaučení (lessons log) je úložiště pozitivních a negativních zkušeností a příslušných ponaučení z projektu, které by měly být použity pro tento nebo další projekty. Na konci projektu můžeme uložit všechna ponaučení jako lessons learned projektu.

Použití

  • ID - identifikátor ponaučení
  • Zjištěná skutečnost - popis zjištěné skutečnosti
  • Navrhovaná řešení/opatření - Popis přijatých opatření, nebo řešení
  • Oblast dopadu - kam měla zjištění skutečnost dopad - například na zdroje, čas, kvalitu...
  • Způsob předání - jak bylo zjištění předáno na PM (pro případné budoucí dohledání)
  • Odpovědná osoba - kdo je odpovědný za provedení přijatých opatření.
  • Termín splnění

Dokument ke stažení

Seznam ponaučení (lessons log) je úložiště pozitivních a negativních zkušeností a příslušných ponaučení z projektu, které by měly být použity pro tento nebo další projekty. Na konci projektu můžeme uložit všechna ponaučení jako lessons learned projektu.