Upravit stránku

Popis

Použití

 • Základní informace
  • Název obchodního případu
  • Odpovědná osoba
  • Předpokládaný termín zahájení projektu
  • Předpokládaný termín ukončení projektu
  • Datum schválení obchodního případu
  • Předpokládané výnos - dopočtená hodnota
  • Předpokládané náklady - dopočtená hodnota
  • Předpokládaný zisk - dopočtená hodnota
  • Ziskovost projektu v % ​​​​​​​- dopočtená hodnota
 • Popis obchodního případu - popište o čem a proč se případ připravuje. Odkažte případně na externí zdroje.
 • Rizika - přehled rizik případu - možno nahradit samostatným katalogem rizik.
  • Popis rizika
  • Pravděpodobnost, že riziko nastane
  • Dopad rizika - závažnost dopadu rizika, pokud nastane
  • Velikost hrozby - dopočítáno jakou součin pravděpodobnosti a dopadu.
 • Předpokládané výnosy rozdělené na přímé projektové a budoucí výnosy. Výnosy jsou zadávány ve struktuře
  • Název výnosu
  • Počet jednotek
  • Výnosnost jednotky
  • Celkový výnos
 • ​​​​​​​Náklad rozdělené na obchodní náklady, náklady projektu a ostatní náklady.  Náklady jsou zadávány ve struktuře
  • Název nákladu
  • Počet jednotek
  • Náklady jednotky
  • Celkový náklad
 • Datum poslední revize
 • Schválil - jméno schvalovatele obchodního případu

Doporučení

Vyvarujte se přílišného optimismu zejména na výnosové straně. Zatímco náklady je možné určit často relativně přesně, s výnosy je situace obtížnější a často se sklouzává k nerealisticky optimistickým odhadům. Buďte kritici ke vstupům, které do obchodního případu dostáváte.

Dokument ke stažení

Obchodní případ / Business case, slouží k obhajobě přínosů projektu a zdůvodnění potřeby jeho realizace. Předkládá jej vlastník Business Case sponzorovi, který se na základě tohoto rozhodne, zda bude projekt financovat či nikoliv. Sestavuje se ve fázi zahájení projektu a při jeho uzavření se vyhodnocuje. Většina externích Business Case se zaměřuje více se na ekonomickou stránku projektu (tzn. náklady, výnosy, zisk, návratnost apod.)

Obchodní případxlsx30.62 KB

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti