Upravit stránku

Popis

Použití

 • Základní informace
  • Název obchodního případu
  • Odpovědná osoba
  • Předpokládaný termín zahájení projektu
  • Předpokládaný termín ukončení projektu
  • Datum schválení obchodního případu
  • Předpokládané výnos - dopočtená hodnota
  • Předpokládané náklady - dopočtená hodnota
  • Předpokládaný zisk - dopočtená hodnota
  • Ziskovost projektu v % ​​​​​​​- dopočtená hodnota
 • Popis obchodního případu - popište o čem a proč se případ připravuje. Odkažte případně na externí zdroje.
 • Rizika - přehled rizik případu - možno nahradit samostatným katalogem rizik.
  • Popis rizika
  • Pravděpodobnost, že riziko nastane
  • Dopad rizika - závažnost dopadu rizika, pokud nastane
  • Velikost hrozby - dopočítáno jakou součin pravděpodobnosti a dopadu.
 • Předpokládané výnosy rozdělené na přímé projektové a budoucí výnosy. Výnosy jsou zadávány ve struktuře
  • Název výnosu
  • Počet jednotek
  • Výnosnost jednotky
  • Celkový výnos
 • ​​​​​​​Náklad rozdělené na obchodní náklady, náklady projektu a ostatní náklady.  Náklady jsou zadávány ve struktuře
  • Název nákladu
  • Počet jednotek
  • Náklady jednotky
  • Celkový náklad
 • Datum poslední revize
 • Schválil - jméno schvalovatele obchodního případu

Doporučení

Vyvarujte se přílišného optimismu zejména na výnosové straně. Zatímco náklady je možné určit často relativně přesně, s výnosy je situace obtížnější a často se sklouzává k nerealisticky optimistickým odhadům. Buďte kritici ke vstupům, které do obchodního případu dostáváte.

Dokument ke stažení

Obchodní případ / Business case, slouží k obhajobě přínosů projektu a zdůvodnění potřeby jeho realizace. Předkládá jej vlastník Business Case sponzorovi, který se na základě tohoto rozhodne, zda bude projekt financovat či nikoliv. Sestavuje se ve fázi zahájení projektu a při jeho uzavření se vyhodnocuje. Většina externích Business Case se zaměřuje více se na ekonomickou stránku projektu (tzn. náklady, výnosy, zisk, návratnost apod.)

Obchodní případxlsx30.62 KB
 • Soubory ke stažení vám pošleme do vaší schránky po vyplnění e‑mailu.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti